2022 SAA Airline Confirmation Codes
Summer Trip #1 Let us know immediately, if your name is misspelled.
Team 1 First Name Last Name Confirmation Code E Ticket Number
Core Team Sophia  Poeschla FKKELE 0272137913419 1
Marin Aguila FKKELE 0272137913417 1
Georgia Backschies FKKELE 0272137913420 1
Caroline Becker FKKELE 0272137913421 1
Abigail  Harding FKKELE 0272137913422 1
Nolan Heise FKKELE 0272137913423 1
Brennan Meighan TXVUAU 0272123759441 1
Cameron  Moskovitz  FKKELE 0272137913418 1
John Rudd FKKELE 0272137913424 1
ATL Lisa Dyson-Meighan TXVUAU 0272123759443 1
10
Team 2 First Name Last Name Confirmation Code E Ticket Number
Core Team Dela Pelfrey ESYOCO 0272137913506 1
Keenan Beers FKKELE 0272137913425 1
Maggie Bratrud FKKELE 0272137913426 1
Joseph Kane FKKELE 0272137913428 1
Imani Maher FKKELE 0272137913430 1
Beck Mueller FKKELE 0272137913432 1
Portia Zeisner FKKELE 0272137913427 1
ATL Ryan Chee FKKELE 0272137913457 1
8
Team 3 First Name Last Name Confirmation Code E Ticket Number
Core Team Madeline Ewing FKKELE 0272137913431 1
Audrey Cardwell FKKELE 0272137913438 1
Edward Droppelman FKKELE 0272137913435 1
Audrey Hamblett FKKELE 0272137913446 1
Jane Hunt FKKELE 0272137913439 1
Luke Jovanovich FKKELE 0272137913436 1
Luciana Millan FKKELE 0272137913440 1
ATL Andrew Ewing FKKELE 0272137913456 1
8
Team 4 First Name Last Name Confirmation Code E Ticket Number
Core Team Brooke Clark FKKELE 0272137913443 1
Chloe  Budge FKKELE 0272137913442 1
Nnenna Echeruo FKKELE 0272137913444 1
Phoebe Feltz FKKELE 0272137913445 1
Ekaterina Kontos Cohen TXVUAU 0272123759445 1
Saul Kontos Cohen TXVUAU 0272123759447 1
Olivia  Singh FKKELE 0272137913441 1
ATL Katherine Fujiwara FKKELE 0272137913459 1
8
Team 5 First Name Last Name Confirmation Code E Ticket Number
Core Team Sara Johnson FKKELE 0272137913448 1
Margaret Bian FKKELE 0272137913447 1
Aiyun Chee FKKELE 0272137913451 1
Sadie Graves FKKELE 0272137913452 1
Jack Hatlen FKKELE 0272137913454 1
Samuel Merriman RNDWWY 0272137913455 1
Lucy Novak FKKELE 0272137913450 1
Lucia Zinsmeyer FKKELE 0272137913453 1
ATL Tiffany Merriman RNDWWY 0272137913458 1
9
Roamers First Name Last Name Confirmation Code E Ticket Number
ATL Deanna Harding FKKELE 0272137913460
Media Ella Connelly-Smith FKKELE 0272137913449 1
Media Elyse Meade FKKELE 0272137913461 1