2022 SAA Airline Confirmation Codes
Summer Trip #1 Let us know immediately, if your name is misspelled.
Team 1 First Name Last Name Confirmation Code E Ticket Number
Core Team Sophia  Poeschla FKKELE 0272137913419
Marin Aguila FKKELE 0272137913417
Georgia Backschies FKKELE 0272137913420
Caroline Becker FKKELE 0272137913421
Abigail  Harding FKKELE 0272137913422
Nolan Heise FKKELE 0272137913423
Brennan Meighan TXVUAU 0272123759441
Cameron  Moskovitz  FKKELE 0272137913418
John Rudd FKKELE 0272137913424
ATL Lisa Dyson-Meighan TXVUAU 0272123759443
Team 2 First Name Last Name Confirmation Code E Ticket Number
Core Team Maija Koivu FKKELE 0272137913429
Keenan Beers FKKELE 0272137913425
Maggie Bratrud FKKELE 0272137913426
Joseph Kane FKKELE 0272137913428
Imani Maher FKKELE 0272137913430
Beck Mueller FKKELE 0272137913432
Corin Powell FKKELE 0272137913433
William Singleton FKKELE 0272137913434
Portia Zeisner FKKELE 0272137913427
ATL Ryan Chee FKKELE 0272137913457
Team 3 First Name Last Name Confirmation Code E Ticket Number
Core Team Madeline Ewing FKKELE 0272137913431
Core Team Dela Pelfrey FKKELE 0272137913437
Audrey Cardwell FKKELE 0272137913438
Edward Droppelman FKKELE 0272137913435
Jane Hunt FKKELE 0272137913439
Luke Jovanovich FKKELE 0272137913436
Luciana Millan FKKELE 0272137913440
Olivia  Singh FKKELE 0272137913441
ATL Andrew Ewing FKKELE 0272137913456
Team 4 First Name Last Name Confirmation Code E Ticket Number
Core Team Brooke Clark FKKELE 0272137913443
Chloe  Budge FKKELE 0272137913442
Nnenna Echeruo FKKELE 0272137913444
Phoebe Feltz FKKELE 0272137913445
Audrey Hamblett FKKELE 0272137913446
Ekaterina Kontos Cohen TXVUAU 0272123759445
Saul Kontos Cohen TXVUAU 0272123759447
ATL Katherine Fujiwara FKKELE 0272137913459
Team 5 First Name Last Name Confirmation Code E Ticket Number
Core Team Sara Johnson FKKELE 0272137913448
Margaret Bian FKKELE 0272137913447
Aiyun Chee FKKELE 0272137913451
Sadie Graves FKKELE 0272137913452
Jack Hatlen FKKELE 0272137913454
Samuel Merriman FKKELE 0272137913455
Lucy Novak FKKELE 0272137913450
Lucia Zinsmeyer FKKELE 0272137913453
ATL Tiffany Merriman FKKELE 0272137913458
Roamers First Name Last Name Confirmation Code E Ticket Number
ATL
Media Ella Connelly-Smith FKKELE 0272137913449
Media Nataiya Johnson  ESYOCO 0272137913506
Media Elyse Meade FKKELE 0272137913461